Startsiden
Produktpresentasjon
Ta P.A.T testen
Rekruttering
Screening
PGS-Analysen

 

Prosedyre ved Annonsert Rekruttering i Norge

Vi kan ivareta hele prosessen, eller deler av denne, fra utarbeidelse av kravspesifikasjon til ansettelseskontrakt er undertegnet. Dette innebærer definisjon av mål for stillingen, valg av annonseringsmedia, kvalitetssikring, utvelgelse og oppfølging.

1. Innhenting av informasjon relevant for stillingen som skal besettes

 • Stillingsanalyse (funksjon, mål, karrieremuligheter, betingelser)
 • Kravspesifikasjon (person, kompetanse)
 • Fremdriftsplan utarbeides og godkjennes

2. Søknadsbehandling/vurdering av søkere

 • Registrering av søkere
 • Bekreftelsesbrev til søkerne
 • Vurdering av CV
 • Vurdering av personlige egenskaper opp mot stillingens krav (P.A.T.)
 • Søkerliste oversendes oppdragsgiver
 • Intervju av anbefalte kandidater (WHI/kandidat)

3. Sluttvurdering - rapportering

 • Utarbeidelse av kandidatpresentasjoner med CV  på sluttkandidater som presenteres oppdragsgiver.
 • Dybdeintervju med sluttkandidater hos oppdragsgiver. (Kandidat/oppdragsgiver/WHI)
 • Referanseundersøkelse av finalekandidaten (e).
 • Utsendelse av avslagsbrev
 • Muntlig tilbakemelding pr. telefon til søkere som tar kontakt og ikke har vært til intervju.

4. Oppfølging

 • Hvis ønskelig, oppfølging av nyansatt i løpet av de første 6 måneder.

Pris avhenger av oppdragets omfang.