Startsiden
Produktpresentasjon
Ta P.A.T testen
Rekruttering
Screening
PGS-analysen

 

Personlig Assessment Test - P.A.T.

er et presisjonsinstrument som tilfører verdifull kunnskap om et individs personlige egenskaper, evner og samspill med andre mennesker.

I løpet av 2008 har det vært positiv oppmerksomhet rettet mot vår personlighetstest PAT. Årsaken er en oppsiktsvekkende artikkel i fagbladet Personnel Psychology (207, 60,1029-1049) ”Are we fooled again” som konkluderer med at amerikanske personlighetstester har historisk lav validitet og ikke egner seg til rekruttering. De mangler prediktiv validitet.

PAT er den eneste personlighetstest med dokumenterer høy prediktiv validitet. Prediktiv validitet vil si at testen kan forutsi en persons muligheter for å lykkes i en jobb. (Studie gjennomført av Göteborg Universitet)

Om studien uttalte Professor Sigvard Rubenowitz: ”Studien er unik i testsammenheng”.

Testrapportene tar utgangspunkt i de personlige egenskapene sett i relasjon til de konkrete utfordringene og kravene som ligger i stillingen. Du kan lese en rapport ved å trykke her.

P.A.T. rapporten leveres senest 24 timer etter at vi har mottatt utfylt testskjema via web eller på papir.

PAT foreligger på de fleste europeiske språk.

EMPATI og EGO-DRIVE

Disse to begrepene er avgjørende for å vurdere personlig effektivitet uansett yrke. PAT er alene om å teste ut kombinasjonen.


EMPATI – definisjon

Empati er evnen til å leve seg inn i et annet menneskes følelser og opplevelser for dermed å ”vite” hva det andre mennesket føler i et gitt øyeblikk.

EGO-DRIVE

Begrepet ego-drive er i psykologien definert av professor David G. Mayer som: Det indre behovet for å overtale og påvirke omverdenen for først og fremst å få en personlig tilfredsstillelse av denne erobringstrangen.

Ego-drive er enklest forklart hvis man skal vurdere en selger. En persons ego-drive gjør at en person går inn for et salg uavhengig av belønninger. En selger føler at kunden er der for å hjelpe til å tilfredsstille dette behovet. En selger med sterk ego-drive ser et tapt salg som inspirasjon til å jobbe enda hardere neste gang han får en mulighet.

KOMBINASJONEN AV EGO-DRIVE OG EMPATI

Som nevnt er kombinasjonen nøkkelen til effektivitet uansett valg av yrke. En person med god ego-drive og tilsvarende god empati vil være motivert, fleksibel og resultatrettet. En person uten spesiell sterk ego-drive og empati har selvfølgelig andre kvaliteter, men synes å mangle god situasjonsfornemmelse og overbevisende indre drivkraft.


Nøkkelen til effektivitet uansett stilling er kombinasjonen empati og ego-drive.


Målrettet kort- og langsiktig personlig karriereplanlegging.


En gruppe, eller en avdelings suksess, er avhengig av at den enkeltes egenskaper og evner utfyller hverandre.


PAT er et praktisk instrument til å videreutvikle seminardeltagere individuelt.