Startsiden
Produktpresentasjon
Ta P.A.T testen
Rekruttering
Screening
PGS-analysen

PGS-Analysen

Fra "Good to great" (J.C.)

I en meget omfattende studie har vi i samarbeide med våre svenske lisenshavere  foretatt en normering av ledergruppene i et bredt utvalg av skandinaviske virksomheter.

Analysen av nedenstående parametrene diagnostiserer virksomhetens styrke og svakhet og gir mulighet for justeringer og derved effektivisering av egen organisasjon.

Disse parametere blir vurdert:

 • Ego-drive
 • Personlig effektivitet
 • Assertiveness
 • Mental styrke
 • Arbeidskapasitet
 • Beslutningsevne
 • Initiativ/selvstarteregenskaper

 • Motivasjon for lederskap
 • Lederevne
 • Evne til å gi feedback
 • Delegeringsevne
 • Evnen til å følge opp
 • Forandringsvilje
 • Helhetssyn

 • Empati, innlevelsesevne
 • Lytteregenskaper
 • Samarbeidsevner
 • Evne til å vekke entusiasme
 • Fleksibilitet
 • Utadrettet, åpen, tilgjengelig
 • Forståelse for omverdenen
 

Pris er avhengig av omfang.