Startsiden
Produktpresentasjon
Ta P.A.T testen
Rekruttering
Screening
PGS-analysen

 

Screening av potensielle kandidater (MINIMUM 5 stk)

En rekke studier har vist at selv de mest erfarne intervjuere i snitt tar feil i 7 av 10 tilfeller når personlige egenskaper skal vurderes opp mot jobbkrav.

Göteborg Universitet gjennomførte en kvalitetskontroll av PAT i Norge, såvel som i Sverige. Resultatet viste at absolutt feil ved vurdering av personlige egenskaper i snitt var 1 av 10.

Ved å benytte PAT som erstatning for førstegangsintervjuet blir flere kandidater vurdert. Faren for å overse en kvalifisert kandidat minimeres og det spares tid.

Trinn 1. Screening

Kandidater som tilfredsstiller de formelle krav gjennomfører testen over Internett og vi kommer tilbake samme dag med en screening på e-mail.

Ett eksempel:

Selgerstilling

Navn Empati Ego-drive Kommentarer Anbefaling
A God Sterk intelligent. Jobber hardt. Ansvarsbevisst. Servicemotivert. Selvstarter. Sterk ego-styrke. Anbefalt
B Middels Over middels Mer markedsmann enn selger. Jobber hardt. Sosial. Vil gjøre en akseptabel jobb.
C Under middels Svak Anbefalt i en detaljorientert administrativ stilling. Ikke anbefalt

Pris pr. person er kr. 1.250,-.

Når en screening er ønsket, trenger WHI en jobbeskrivelse og navnene på de kandidater som skal fylle ut testen. (MINIMUM 5 stk. pr. stilling)                                 Dette kan sendes på e-mail: post@wicklund-hansen.no

Du, som oppdragsgiver, kan til enhver tid ringe oss hvis du har spørsmål om den leverte screening.

Trinn 2 - Velg blant "vinnerne"

Når screeningen er gjennomført kan du konsentrere deg om å intervjue og              sjekke referanser på de beste kandidatene.