Startsiden
P.A.T testen

P.A.T. Analyse

PAT gir informasjoner om de personlige egenskapene, slik at muligheten for å overse en god kandidat til en stilling blir mindre.

  • Det er en fordel om du er alene og har det stille og rolig rundt deg når du skal besvare spørsmålene.
  • Det er viktig at du svarer oppriktig - hva som stemmer best for deg og hvordan du tenker, ikke hvordan andre ønsker at du burde være.
  • Du være online hele tiden mens du fyller ut. Tråløst nettverk fungerer ikke så bra.
  • Det finnes ikke rette eller gale svar!
  • Gjennomfør testen fortløpende og uten pauser eller avbrytelser.

Når du er ferdig med spørsmål 140 - skal ditt navn vises på siste side - hvis ikke, har utfyllelsen vært mislykket.

Hvis du har blitt bedt om å ta testen av oppdragsgiver som et ledd i en ansettelses-prosess, vil din PAT-rapport og faktura bli sendt til denne. Hvis ikke, ta kontakt med oss før du fyller ut testen slik at vi kan gi deg et pristilbud.

Ta PAT testen her, trykk her.