Startsiden
Firmapresentasjon
Referanser

Wicklund-Hansen International as

Wicklund-Hansen International as har siden 1979 vært rådgiver for  næringslivet og den offentlige sektor. Arbeidsområdene er rekruttering og rådgivning i forbindelse med karriereplanlegging, personlig utvikling, organisasjonsendring og effektivisering.

Utgangspunktet for all rådgivning er at det først og fremst er de personlige egenskapene som er avgjørende for suksess og en effektiv organisasjon, like viktig som erfaring og utdannelse.

Vårt verktøy til å vurdere personlige egenskaper opp mot jobbkrav er Personlig Assessment Test (PAT). Den eneste personlighetstest med dokumentert prediktiv validitet.

Vi tilbyr i dag rådgivning, bistand og oppfølging innen:

 • Kvalifisering og evaluering av jobbkandidater
 • Minimalisering av ansettelser
 • Forlengelse av gjennomsnittlig ansettelsestid
 • Målrettede prosesser for bedriften eller grupperinger av bedriften
 • Utvikling av humankapitalen
 • Vurdring av trainee

I samarbeid med Headvisor:

 • Search
 • PR/Kommunikasjon
 • Coaching
 • Organisasjonsutvikling

Forretningsprinsipper

Generelle betingelser:

 • I kundesammenheng vil all informasjon om firma og ansatte/                        stillingssøkere behandles konfidensielt. Datatilsynet har godkjent                       vår behandling av testede personer.
 • WHI garanterer at oppsøkende rekrutteringer ikke finner sted                            hos våre kunder.

Garanti ved annonsert rekruttering:

 • Vi forplikter å påta oss en ny utvelgelse uten honorar ved                          oppsigelse av den ansatte på grunn av kvalifikasjoner og                      egenskaper som avviker fra vår vurdering. Prosessen må                                 starte innen 2 måneder etter oppsigelsen for at garantien                                 skal gjelde.

          Annonse og reiseutgifter dekkes ikke av garantien.